Vad kan behandlas?

Exempel på sjukdomstillstånd hos människa som kan behandlas:

VIKTIGT!
Då varje individ är unik, så är förutsättningarna för behandling alltid individuell. Detta innebär dels att det inte går att lämna några garantier på att behandlingen kommer att ge önskvärd effekt. Det innebär också en möjlighet att det kan vara värt att prova en behandlingsserie även om "din" sjukdom inte står på listan ovan.

Du inte behöver vara sjuk för att behandlas.

Behandlingarna kan användas som friskvård, i förebyggande och rehabliterande syfte.

Går du till en läkare så måste läkaren ställa en diagnos på din åkomma, för att kunna sätta in rätt behandling. Om du har en åkomma som är svår att diagnosticera så kanske inte läkaren lyckas sätta in rätt behandling.

Vid mina behandlingar arbetar jag med att eliminera obalanser och blockeringar som orsakat sjukdomen. För att uppnå detta räcker det att man identifierar och behandlar obalanserna. Man behöver alltså inte ha någon diagnos på åkomman för att man skall kunna utföra en behandling.

Till startsida...